[THÔNG TIN QUAN TRỌNG] Về việc chuẩn bị cho việc du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021

Cơ quan Chính phủ và Đại diện các trường đại học có cùng thông tin như sau:
Thông tin sau đây là những điều quan trọng cần lưu ý để chuẩn bị cho việc du học Hàn Quốc của bạn vào kỳ tháng 6.2021 và kỳ tháng 9.2021.

 1. Văn phòng Xuất nhập cảnh và cuộc chiến của họ với dịch Corona
  Có 19 Văn phòng Xuất nhập cảnh trên khắp Hàn Quốc. Công việc của họ là kiểm soát và hỗ trợ người nước ngoài sắp đến hoặc đã ở Hàn Quốc. Hiện tại, họ đang chiến đấu khá là khó khan với cuộc chiến chống Corona.
  Visa code được biết đến là như là một tấm vé thông hành cho visa được trường đại học cấp. Nhưng hiện tại, tấm vé thông hành ấy sắp có sự thay đổi.
  Và quyết định của Văn phòng Xuất nhập cảnh về việc kiểm soát Dịch Corona sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch du học của Du học sinh Việt Nam.
 2. Thay đổi Luật Visa vào tháng 3
  Vào tháng 3 hàng năm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thay đổi luật visa đối với Du học sinh. Chúng ta đang mong đợi một sự thay đổi lớn vào tháng 3/2021, do số lượng du học sinh bất hợp pháp ở Hàn Quốc ngày càng tăng cao.
  Tầm quan trọng về trường Top1, Top 2 hoặc Top 3 có thể sẽ trở nên vô nghĩa và du học sinh có thể sẽ cần chuẩn bị tài chính mạnh hơn vào năm 2021.
 3. Tình hình của các trường đại học Hàn Quốc
  Tính đến 30/09/2020, tổng số du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã vượt hơn số lượng du học sinh Trung Quốc. (56,879 du học sinh Việt Nam so với 56,239 du học sinh Trung Quốc). Trong đó, khoảng 60% du học sinh Việt Nam đang theo học hệ D-4 (chương trình tiếng Hàn), 33,229 sinh viên Việt Nam.
  Vấn đề ở đây là, hàng tháng, hơn 1,000 du học sinh hệ D-4 đang bỏ trốn và lao động bất hợp pháp tại Hàn (Theo thống kê cho thấy, tháng 7: 1,028 người, tháng 8: 1,090 người, tháng 9: 1151 người)
  Các bạn đang có ý định sang Hàn Quốc du học, cần hiểu rõ hơn là các trường Đại học Hàn Quốc có 2 mặt: một mặt cần du học sinh Việt Nam, mặt khác lại sợ du học sinh bỏ trốn.

Leave a Comment