[Video] Myongji co so Yongin

Bạn nào muốn xin trường top 1% mà không bắt buộc mở tài khoản phong tỏa thì liên hệ GAC Việt Nam ngay để tháng 3 này nhập học ở trường Myongji cơ sở Yongin nhé!