University Detail Info

[Điều Bạn Cần Biết] Đại học Nữ Sungshin 2021

Nội dung chính 1. Đại học Nữ sinh Sungshin Tóm tắt thông tin trường 2. Thủ tục nhập học 2.1. Tóm tắt chung về thủ tục nhập học của Đại học Nữ sinh Sungshin 2.2. Học phí và các chi phí khác của Đại học Nữ sinh Sungshin 2.3. Hồ sơ và cách thức đăng …

[Điều Bạn Cần Biết] Đại học Nữ Sungshin 2021 Read More »

[Điều Bạn Cần Biết] Đại học Kwangwoon

Đại Học Ewah logo

ĐẠI HỌC KWANGWOON   Được đặt theo tên của ông Kwangwoon Cho, người đã sáng lập trường và là một nhà kỹ sư điện tử đầu tiên của Hàn Quốc, Đại học Kwangwoon có lịch sử lâu đời và cũng là một trong những số trường Đại học về ngành kỹ thuật tốt nhất tại …

[Điều Bạn Cần Biết] Đại học Kwangwoon Read More »

[Điều Bạn Cần Biết] Đại Học Inha

dai hoc inha logo

(GIỚI THIỆU CHUNG) Ngôi Trường Trong Top 11 Tại Hàn Quốc 1. Đại học Inha – Ngôi trường Top 11 ở Hàn Quốc Tên trường Đại học Inha được ghép từ chữ “In” trong Incheon và “Ha” trong Hawaii. Hiệu trưởng người Hàn Quốc – Lee Sueng Man cùng với những Hàn kiều ở Hawaii …

[Điều Bạn Cần Biết] Đại Học Inha Read More »