ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN LÀ CHUYỆN NHỎ!

Định ngữ là một trong những ngữ pháp quan trọng và thường gặp nhất trong tiếng Hàn. Định ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ, tạo thành một cụm danh từ. Có 2 dạng chính là sử dụng tính từ và động từ làm định ngữ.

Cùng SOS nắm trọn ngữ pháp về định ngữ trong tiếng Hàn trong bài viết này nhé!