[Update] Đại học nữ Sungshin

Sungshin Interview

GAC và trường Đại học nữ Sungshin phỏng vấn học sinh online. 🤗 GAC vẫn tổ chức phỏng vấn online đều đều cho học sinh nhé. Muốn đến Đại Học Nữ Sungshin? Liên hệ ngay GAC đi chờ chi Trường top 1% tại Seoul. THÔNG BÁO VỀ NHỮNG THAY ĐỔI TUYỂN SINH HỌC KỲ MUA …

[Update] Đại học nữ Sungshin Read More »