CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC NAMSEOUL

Trong suốt 8 năm qua, Trường Đại Học Namseoul nhận được rất nhiều sự quan tâm của sinh viên quốc tế bởi không chỉ chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt thấp (so với các trường khác ở khu vực Seoul) mà trường còn có chất lượng đào tạo và giáo dục cực kì tốt cùng với điều kiện học vừa tầm. Là một trong những trường đại học ưu tú khu vực thủ đô Seoul, các chuyên ngành đại học Namseoul cũng được nhà trường chú trong, đào tạo ở các lĩnh vực đa dạng, bên cạnh đó còn có rất nhiều học bổng cho sinh viên.