Ngữ pháp tiếng Hàn Cao cấp: (으)ㄹ 리가 없다

리가 없다

Ngữ pháp Cao cấp -(으)ㄹ 리가 없다

Ngữ pháp (으)ㄹ 리가 없다 được gắn vào sau động từ hoặc tính từ và sử dụng khi người nói nghĩ hoặc tin tưởng rằng nội dung phía trước chắc chắn không phải là sự thật. Tạm dịch: “không có lý nào…, không có lẽ nào…”

Ngữ pháp (으)ㄹ 리가 없다 có thể thay thế 없다 thành 있다 dưới dạng -(으)ㄹ 리가 있어요? hay -(으)ㄹ 리가 있겠어요? mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa của ngữ pháp.

보기 – Ví dụ

 1. 그는 거짓말을 밥 먹듯이 했으니까 믿을 리가 없습니다.
  Anh ta nói dối như cơm bữa nên chẳng có lý nào tin tưởng nữa.
 2. 새로 산 시계인데 고장이 날 리가 없습니다.
  Đồng hồ này là đồng hồ mới mua cơ mà, không có lý nào lại hư được.

 3. 1시간 전에 훔페이지에서 제가 사고 싶은 앨범가 있는데 품질될 리가 없습니다.
  Chiếc album mình muốn mua một giờ trước trên trang chủ còn mà, không có lẽ nào lại hết hàng được.
 4. 강이 이렇게 오염되었는데 식수라고 안전할 수가 있어요?
  Sông ô nhiễm như thế này thì có lý nào nước uống sẽ an toàn chứ?

 5. 그는 대학생인데 구구단을 모를 리가 있겠어요?
  Cậu ta là sinh viên Đại học cơ mà có lý nào lại không biết bảng cửu chương chứ?

Cùng SOS vui học tiếng Hàn tại đây.

DU HỌC HÀN QUỐC CÙNG SOS

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡🏢Tầng 1, Toà nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM☎: (+84) 0981 775 636𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢🏢 Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa☎: Tel: (+84) 0989 864 636𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐒𝐎𝐒 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜:🏢 1F, 7 Teheran-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea☎Tel: +82.2.6207.1414FacebookDu học Hàn Quốc cùng SOSInstagramsosvietnam_korea

Leave a Comment