[Ngữ pháp] 은/는 Tiểu từ đứng sau chủ ngữ

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN
TIỂU TỪ 은/는

은/는

Cấu trúc ngữ pháp : N + 은/는

Danh từ + 은/는 : 은/는  Tiểu từ đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu để biểu thị danh từ đó là chủ ngữ chính trong câu 

  •  Danh từ có Patchim + 은 
  • Danh từ không có Patchim + 는 

1. Thể hiện chủ thể đang nói chuyện, đang nhắc đến trong câu

1.우리 선생님은 한국 사람입니다 

 →Thầy Giáo của chúng tôi là người Hàn Quốc.

2. 제 친구는 회사원이예요.

 → Bạn của tôi là nhân viên công ty 

2. Thể hiện sự đối chiếu, so sánh tương phản qua lại trong câu

1. 저는 키가 작아요. 동생은 키가 커요

→ Tôi thì thấp. Em trai tôi thì cao 

2 . 우리아버지는 병원에서 일합니다. 어머니는 은행에서 일합니다 

→ Ba tôi làm ở bệnh viện. Mẹ tôi thì làm ở ngân hàng 

3. Có thể sử dụng với 에/에서

1.밖에는 사람이 많은데 안에는 사람이 없어요

→ Ở bên ngoài có nhiều người nhưng bên trong thì không có người 

2. 교실에서는 담배를 피우면 안 돼요.

→ Trong phòng học không được hút thuốc. 

Phân biệt 은/는 và 이/가 

Xem thêm : Từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn 

Cùng học Tiếng Hàn cùng SOS tại đây 

DU HỌC HÀN QUỐC CÙNG SOS

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡🏢Tầng 1, Toà nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM☎: (+84) 0981 775 636𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢🏢 Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa☎: Tel: (+84) 0989 864 636𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐒𝐎𝐒 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜:🏢 1F, 7 Teheran-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea☎Tel: +82.2.6207.1414Facebook: Du học Hàn Quốc cùng SOSInstagramsosvietnam_korea

Leave a Comment