Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích: Con cáo và vườn nho

Con cáo và vườn nho – 여우와 포도밭

Con cáo và vườn nho
Con cáo và vườn nho

Truyện cổ tích: Con cáo và vườn nho

배고픈 여우 한 마리가 포도밭 옆을 지나가게 되었어요.
Có một con cáo đang đói đi đến cạnh vườn nho.

여우는 포도가 매우 먹고 싶었지요.
Cáo ta rất muốn ăn nho.

그래서 포도밭 울타리 여기저기를 살피며 들어갈 만한 구멍을 찾아보았어요. 그런데 들어갈 만한 구멍이 없었어요.
Vì vậy nó nhìn quanh hàng rào của vườn nho để tìm xem có cái lỗ nào để chui vào không nhưng không có cái lỗ nào cả.

한 군데 구멍이 있었지만, 그 구멍은 너무 좁아서 들어갈 수 없었지요.
Cáo ta thấy một nơi có cái lỗ nhưng nó quá nhỏ, không thể chui vào được.

‘좋은 방법이 없을까?’
‘Không còn cách nào sao ta?’

여우는 살을 빼어 홀쭉하게 한 다음에 들어가기로 하였어요.
Cáo ta quyết định giảm cân cho gầy để chui vào cái lỗ đó.

그래서 여우는 사흘 동안 아무것도 먹지 않았지요.
Vì vậy nó đã nhịn ăn trong ba ngày.

살이 빠져 홀쭉해진 여우는 마침내 포도밭에 들어갈 수 있었어요.
Cáo đã giảm cân nên cuối cùng cũng có thể vào trong vườn nho.

포도밭에 들어간 여우는 배가 고파서 정신없이 포도를 따 먹었지요.
Cáo ta đã vào được vườn nho, vì quá đói nên nó không nghĩ ngợi gì cứ thế hái nho ăn.

‘아, 배부르다. 실컷 먹었으니 이제 슬슬 밖으로 나가 볼까?’
‘Oa. No quá. Ăn đã rồi giờ nên lặng lẽ đi ra thôi.’

여우는 들어왔던 구멍으로 머리를 내밀었어요.
Cáo ta chui đầu qua cái lỗ lúc vào.

그런데 배가 너무 불러서 도저히 빠져 나갈 수가 없었지요.
Nhưng mà quá no nên nó không thể chui ra được.

“이젠 됐군.”
“Giờ thì được rồi.”

사흘을 굶은 여우는 다시 홀쭉해져서 울타리를 빠져 나올 수 있었던 거예요.
Cáo ta nhịn đói 3 ngày để cho gầy lại mới có thể ra ngoài.

여우는 탄식하며 말하였지요.
Cáo ta than thở.

“배고프기는 들어갈 때나 나올 때나 마찬가지군”
“Vào rồi đi ra cũng đói như nhau”

Từ vựng

여우: con cáo

포도밭: vườn nho

살피다: xem xét

찾다: tìm kiếm

구멍: cái lỗ

울타리: hàng rào

좁다: chật hẹp

방법: cách, phương pháp

살을 빼다: giảm cân

마침내: cuối cùng, rốt cuộc

배(가)부르다: no bụng

바(가)고프다: đói bụng

실컷: thỏa thích, quá chừng

머리: đầu

슬슬: lặng lẽ

밖: bên ngoài

내밀다: lòi ra, nhô ra

빠지다: rơi vào, mắc vào

굶다: nhịn đói

도저히: hoàn toàn, không chút nào

사흘: 3 ngày

 홀쭉하다: thon thả

탄식하다: thở dài

마찬가지: giống nhau

 

Cùng SOS vui học tiếng Hàn tại đây.

DU HỌC HÀN QUỐC CÙNG SOS

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
🏢Tầng 1, Toà nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM
☎: (+84) 0981 775 636
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🏢 Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội
☎: Tel: (+84) 0989 864 636
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtokorea
Instagram: https://www.instagram.com/sosvietnam_korea/

Leave a Comment