[Du học sinh Hàn Quốc] Bạn Hồng Anh – Học sinh ở Đại Học Myongji

*Đây là một chuỗi những câu chuyện của du học sinh Hàn Quốc tại Văn Phòng GAC Korea
Hình ảnh có thể có: món ăn

Chia sẻ của bạn:

Ăn đồ ăn Hàn Quốc nhưng trong lòng nhớ da diết bửa cơm Việt Nam quê mình.

Cuộc sống xa nhà là 1 chuỗi những áp lực. Trong đó có cả những phút nhớ bữa cơm nhà mẹ nấu, nhớ quê, nhớ nhà

Mình mới sang có 2 tháng thôi mà đã thèm đủ thứ đồ Việt Nam rồi, huhu nhớ Việt Nam quá đi thôi

Leave a Comment