Đại học Shin Ansan

Chương trình học tiếng Đại học Shin Ansan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC SHIN ANSAN Trường Đại học Shin Ansan được thành lập vào năm 1994, với phương chấm nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng những nhân tài có nhân cách và kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Năm 2011, trường đã đổi …

Chương trình học tiếng Đại học Shin Ansan Read More »

Học bổng Đại học Shin Ansan

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC SHIN ANSAN Trường Đại học Shin Ansan được thành lập vào năm 1994, với phương chấm nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng những nhân tài có nhân cách và kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Trường luôn coi trọng ước mơ của …

Học bổng Đại học Shin Ansan Read More »

Chuyên ngành đại học Shin Ansan

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC SHIN ANSAN Kể từ khi thành lập vào năm 1994, Trường Đại học Shin Ansan đã phát triển không ngừng và hiện nay, hơn 4.000 sinh viên từ 24 khoa đang được giáo dục dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đầy nhiệt huyết và tình cảm trong một khuôn viên …

Chuyên ngành đại học Shin Ansan Read More »

Kí túc xá Đại học Shin Ansan

KHÁM PHÁ KÍ TÚC XÁ ĐẠI HỌC SHIN ANSAN Trường Đại Học Shin Ansan được thành lập vào năm 1994 tại thành phố Ansan, nằm ở phía nam Seoul thuộc tỉnh Gyeonggi. Ngôi trường đại học dẫn đầu tại thành phố Ansan, với ục tiêu giáo dục nuôi dưỡng những trí thức mới trong lĩnh …

Kí túc xá Đại học Shin Ansan Read More »