[Update 03/2021] Đại Học Seojeong

Trường Đại học Seojeong được thành lập vào năm 2002, và cho đến năm 2007 trường đã được Bộ Giáo dục và Bộ Lao động – Việc làm Hàn Quốc chọn là 1 trong 20 trường được ủy thác đặt trung tâm hướng nghiệp và giới thiệu việc làm ngay tại trong trường. Trường đào …

[Update 03/2021] Đại Học Seojeong Read More »