Đại học Quốc gia Pukyong

Chương trình học tiếng Đại học Quốc gia Pukyong

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUKYONG Trường Đại học quốc gia Pukyong được thành lập năm 1996, và hợp nhất từ Đại học Thủy sản Quốc gia Busan (1941) và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan (1924). Trường Đại học Quốc gia Pukyong luôn đào tạo ra những thế hệ sinh …

Chương trình học tiếng Đại học Quốc gia Pukyong Read More »

Chuyên ngành Đại học Quốc gia Pukyong

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUKYONG Trường Đại học Quốc gia Pukyong được thành lập năm 1996, và hợp nhất từ Đại học Thủy sản Quốc gia Busan (1941) và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan (1924). Chuyên ngành đại học Quốc gia Pukyong nổi tiếng nhất với các nhóm ngành thuỷ sản & …

Chuyên ngành Đại học Quốc gia Pukyong Read More »

Học bổng Đại học Quốc gia Pukyong

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUKYONG Trường Đại học quốc gia Pukyong được thành lập năm 1996, và hợp nhất từ Đại học Thủy sản Quốc gia Busan (1941) và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan (1924). Trường Đại học Quốc gia Pukyong luôn đào tạo ra những thế hệ sinh viên tài …

Học bổng Đại học Quốc gia Pukyong Read More »

Kí túc xá Đại học Quốc gia Pukyong

KHÁM PHÁ KÍ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUKYONG Trường Đại học quốc gia Pukyong được thành lập năm 1996, và hợp nhất từ Đại học Thủy sản Quốc gia Busan (1941) và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan (1924). Toạ lạc tại thành phố biển Busan xinh đẹp – thành phố lớn …

Kí túc xá Đại học Quốc gia Pukyong Read More »