Đại học quốc gia Kyungpook

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK

SĂN NGAY HỌC BỔNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK Đại học Quốc gia Kyungpook được thành lập vào năm 1946, là sự hợp nhất của 3 trường Đại học sư phạm Daegu, Đại học y Daegu và Đại học nông nghiệp Daegu. Đại học Quốc gia Kyungpook là trường đại học quốc gia đại diện cho Thành phố Thủ …

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK Read More »

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK

ĐỪNG BỎ LỠ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK Đại học Quốc gia Kyungpook được thành lập vào năm 1946, là sự hợp nhất của 3 trường Đại học sư phạm Daegu, Đại học y Daegu và Đại học nông nghiệp Daegu. Đại học Quốc gia Kyungpook là trường đại học quốc gia đại diện cho Thành …

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK Read More »