Đại học Hanyang

Kí túc xá Đại học Hanyang

KÍ TÚC XÁ ĐẠI HỌC HANYANG Đại học Hanyang – Hanyang University là một trường đại học tư nhân ở Hàn Quốc – ngôi trường đầu tiên về kiến trúc và kỹ thuật ở Hàn Quốc. Trường cũng là một trong những trung tâm nằm trong dự án Nghiên cứu và phát triển quốc gia. Năm 2015, Đại …

Kí túc xá Đại học Hanyang Read More »

Chương trình học tiếng Đại học Hanyang

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC HANYANG Đại học Hanyang – Hanyang University là một trường đại học tư nhân ở Hàn Quốc – ngôi trường đầu tiên về kiến trúc và kỹ thuật ở Hàn Quốc. Trường cũng là một trong những trung tâm nằm trong dự án Nghiên cứu và phát triển quốc gia. Năm …

Chương trình học tiếng Đại học Hanyang Read More »