Cao đẳng Y Daegu

Chương trình học tiếng Cao đẳng Y Daegu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG CAO ĐẲNG Y DAEGU Trường Cao đẳng Y Daegu được học giả Jong-ok Kim thành lập năm 1971, tiền thân là trường Kỹ thuật Y Daegu. Trường chính thức đào tạo hệ Cao đẳng như hiện nay vào năm 1979, là ngôi trường đầu tiên tại Daegu nhận Chứng Chỉ Quốc Tế Về …

Chương trình học tiếng Cao đẳng Y Daegu Read More »