GÓC HỌC VIÊN – CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Nguyễn Thị Hà My – ĐH Myongji

Lê Thị Minh Thu – ĐH Myongji

Trương Thị Trúc Thi – ĐH DongA

Đại học DongA

Huỳnh Như Ý – Nguyễn Hiền Nhân

Lê Thùy Linh – ĐH Sejong

Lê Thị Hồng Thương – ĐH Inha

Dương Kiều Ngoan – ĐH Inha

Đại học Inha