Cách sử dụng tiểu từ 에 – Diễn tả mốc thời gian

에

Tiểu từ 에 diễn tả mốc thời gian của hành động hoặc tình huống nào đó, tương đương với nghĩa tiếng Việt là
‘lúc, vào’.

Có thể kết hợp với tiểu từ thành 에는 에도.

                                                           N chỉ thời gian + 에

Năm – 년/해

2011년, 작년, 울해, 내년

Tháng – 월/달  

8월, 지난달, 이번 달, 다음 달

Ngày – 날

2월 27일, 생일에, 크리스마스

Thứ – 요일

화요일, 목요일, 주말

Mùa- 계절

, 여름, 가을, 겨울

보기 – Ví dụ:

1.
가: 한국에 언제 가요? (Khi nào bạn đi Hàn Quốc?)
나: 2021년 9월에 갈 거예요. (Tôi sẽ đi vào tháng 9 năm 2021.)

2.
가: 신혀 씨는 언제 결혼할 거예요? (Sinhye khi nào sẽ kết hôn vậy?)
나: 겨울에 결혼할 거예요. (Cô ấy sẽ kết hôn vào mùa đông.)

3.
가: 이 드라마가 언제 발송해요? (Khi nào thì bộ phim truyền hình này phát sóng vậy?)
나: 14일 저녁 11시 한국시간에 방송해요. (11 giờ tối ngày 14 theo giờ Hàn Quốc sẽ phát sóng đó.)

Lưu ý

1. Không sử dụng 에 với các danh từ chỉ thời gian cụ thể như 그제 (= 그저께:  ngày hôm kia), 어제 (= 어제께: ngày hôm qua), 오늘 (ngày hôm nay), 내일 (ngày mai), 모래 (ngày kia) hoặc 언제 (khi nào).

  • 내일에 친구를 만날 거예요 
  • 언제에 한국에 가요?
  • 어제에 병원에 갔어요.
  • 내일 친구를 만나 거예요.
  • 언제 한국에 가요?
  • 어제에 병원에 갔어요.

2. Khi trong câu có hai danh từ chỉ thời gian trở lên thì ta gắn 에 vào danh từ chỉ thời gian cuối cùng.

다음 주에 토요이ㄹ에 조전에 11시에 만나요. (X) ⇒ 다음 주 토요일 오전 11시에 만나요. (O)

Xem thêm cách sử dụng tiểu từ 은/는 tại đây
Xem thêm cách sử dụng 이가 있다/없다 tại đây

DU HỌC HÀN QUỐC CÙNG SOS

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
🏢Tầng 1, Toà nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM
☎: (+84) 0981 775 636
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🏢 Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, HN
☎: Tel: (+84) 0989 864 636
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtokorea
Instagram: https://www.instagram.com/sosvietnam_korea/

Leave a Comment