Cách sử dụng 에서 đơn giản nhất. Phân biệt 에서 với 에

에서

N + 에서

» 에서 được gắn vào sau danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm diễn ra hành động hoặc nơi xuất phát của hành động, tương đương nghĩa tiếng Việt là “ở, tại”

보기 – Ví dụ

1. 저는 백화점에서 쇼핑해요.
(Tôi mua sắm tại trung tâm thương mại.)

2. 어제 충국집에서 밥을 먹었어요.
(Hôm qua tôi ăn cơm ở nhà hàng Trung.)

 3. 아침에 저는 꽃집에서 꽃을 사요.
(Sáng nay tôi mua hoa tại cửa hàng hoa)

4. 가: 저녁에 뭐 할 거예요?
    나: 커피숍에서 커피를 마셔요.

5. 가: 어제 뭐 했어요? 
    나: 도서관에서 공부했어요.

6. 가: 어디에서 살아요?
    나: 부산에서 살아요.

Phân biệt 에 với 에서

                                           

                                               에서

» Chỉ rõ vị trí tồn tại của sự vật hay con người, hoặc được sử dụng với các động từ di chuyển để xác định đích đến

·         시청은 서울에 있어요. (O)
          (Tòa thị chính ở Seoul)

·         학교에 에어컨이 없어요. (O)
          (Ở trường không có điều hòa)

·         도서관에 책을 읽어요.

·         학교에 한국어를 배웠어요.

» Chỉ rõ nơi xảy ra hành động và có thể kết hợp với nhiều loại động từ

·         시청은 서울에서 있어요.

·         학교에서 에어컨이 없어요.

·         도서관에서 책을 읽어요. (O)
          (Tôi đọc sách ở thư viện)

·         학교에서 한국어를 배웠어요.
          (Tôi học tiếng Hàn Quốc tại trường)

» Có thể sử dụng cả에서 với động từ 살다. Có sự khác biệt nhỏ giữa hai trường hợp này như sau:

저는 부산 살아요.  (Mô tả tình trạng sống hoặc tồn tại ở Busan)

저는 부산에서 살아요. (Nhấn mạnh hành động sống ở Busan)

Xem thêm cách sử dụng tiểu từ 은/는 tại đây.
Xem thêm cách sử dụng tiểu từ 을/를 tại đây.

DU HỌC HÀN QUỐC CÙNG SOS

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡🏢Tầng 1, Toà nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM☎: (+84) 0981 775 636𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢🏢 Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, HN☎: Tel: (+84) 0989 864 636Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtokoreaInstagram: https://www.instagram.com/sosvietnam_korea/

Leave a Comment